APEHL

Xornada informativa de Apehl e Afigal sobre financiamento de proxectos

21.06.2024. O próximo xoves, 27 de xuño, ás 11:00 horas, os locais de Apehl, en Lugo, (C/Ramón Montenegro, 15-entlo), contarán cun representante da empresa Afigal que informará a todos os interesados sobre os tipos de operacións que poden avalar:

1.- Préstamos (compra de locais, reformas...).

2.- Pólizas de crédito (ata tres anos).

3.- Liñas de circulante (confirming, liñas de desconto...)

4.- Liñas de avais técnicos (licitacións con obras públicas)

5.- Liñas de avais especiais (avais ante provedores tales como cervexeiras, empresas de bebidas, propietarios de locais...)

Baixo esta tipoloxía de produtos, detallaranse distintos convenios:

1.- Convenio Afigal-Entidades Financeiras (tipos de interese moi competitivos)

2.- Convenio IGAPE-Afigal-EE.FF. (Liñas de Reaval Crecemento 2024 e Reaval Garantías 2024. Neste convenio subvenciónanse os custos de Afigal e o diferencial do tipo de interese, durante os tres primeiros anos)

Se estás interesado, chama ao 982 226 912 e reserva a túa praza. As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.