APEHL

Axudas

TR353C. Primeira experiencia profesional das persoas mozas menores de 30 anos mediante contratos formativos - 2024

Subvencións á contratación de mozas e mozos menores de 30 anos en situación de desemprego para facilitar un período de práctica profesional acompañada dun proceso de formación para o emprego. 

O prazo de solicitude está aberto dende o 23 de maio ao 30 de setembro.

Descargar documentación

TR880A. Axudas ao emprendemento 2024

Prazo de presentación de solicitudes

Do 12 de febreiro ao 28 de xuño de 2024

Descargar documentación

TR357B,TR357C y TR357D. Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial

FORMA E PRAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes do 7 de febreiro ao 6 de marzo de 2024.

O prazo de presentación da xustificación das axudas concedidas rematará o 31 de outubro de 2024, agás que na resolución de concesión se estableza, motivadamente, unha data posterior.

Descargar documentación

IG260. Préstamos para investimentos estratéxicos 2024

Prazo de presentación

Ata o 29 de novembro de 2024.

Descargar documentación

IG257. Acceso ao crédito das pemes | Colaboración EEFF/SGR

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes comezará ás 8.00 horas do día hábil seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e finalizará ás 14.00 horas do día 30 de setembro de 2024, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

Descargar documentación