APEHL

Que facemos

 

DEFENSA

Loitar pola unión e defensa dos intereses dos empresarios da hostalería da provincia de Lugo.

ASESORAMENTO

Prestar un asesoramento especializado ás empresas do sector hostaleiro.

REPRESENTACIÓN

Representar ao sector da provincia:

- Na Mesa de Negociación do Convenio de Hostalería

- Noutras asociacións e federacións

PROMOCIÓN

Promocionar a provincia de Lugo a nivel turístico-gastronómico.

 

Máis información